Info en procedure aanvraag overbruggingsrecht

Procedure aanvraag overbruggingsrecht

Onderaan de mail, heb ik per sociaal verzekeringsfonds op gelijst, welk document je dient te gebruiken. Dit is info op 18/04/2020

Wie?

ALLE zelfstandigen (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers):

Volledige uitkering:

 • Hoofdberoep
 • Primostarter
 • Meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
 • Bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoep betalen op N-3
 • Gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt N - 3
 • Student-zelfstandige die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op N-3
 • Art.37 die minimumbijdragen hoofdberoep betalen op N-3
 • Zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen 2017 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen).
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen).
 • Student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017 met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro
 • De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017 met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro
 • Actief in de horeca
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
  • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (*met gezinslast)
  • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
 • Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen
 • Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-crisis
 • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering/moederschapsuitkering van de mutualiteit. Zelfstandigen in hoofdberoep die een zeer beperkte loontrekkende activiteit uitoefenen (te klein om als bijberoep beschouwd te worden of om terug te vallen op de tijdelijke werkloosheid komen tijdelijk in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
 • Wanneer iemand uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand volgend op start van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 • Cumul met Gewaarborgd Inkomen (privé verzekering) is mogelijk met het overbruggingsrecht wanneer men afstand doet van het vervangingsinkomen van het ziekenfonds
 • Bouwsector komt in aanmerking omdat de voorwaarde van minstens 7 opéénvolgende dagen onderbreking vervalt.
 • · Krantenwinkels :
 • Springplank vanaf 1 april 2019 en hoofdberoep vanaf 1 april 2020 heeft recht op overbruggingsrecht vanaf april 2020.
 • Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen, dierenartsen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen
 • Fysieke winkel/zaak verplicht gesloten maar verder actief via webshop (E-commerce of verkoop op afstand) heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
 • Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.
 • Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020.

Halve uitkering:

NIET: Zelfstandigen in bijberoep inkomen < 6.996,89 euro, gepensioneerden inkomen < 6.996,89 euro, student-zelfstandigen inkomen < 6.996,89 euro en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep met een inkomen < 6.996,89 euro

Wanneer heb je recht?

Als gevolg van deze interpretatie hebben zij recht op het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april, rekening houdend met de reeds bestaande voorwaarden.

Welke bouwbedrijven komen in aanmerking?

Bedrijven zoals loodgieters, schilders, dakdekkers, stukadoors, ...die vallen onder het paritair comité PC 124.

Wat met vrijwillige onderbreking?

Zij mogen offertes en facturen opmaken om het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.

Geen minimumduur onderbreking voor maart, automatisch recht = gedwongen sluiting.

Minimum 7 opéénvolgende dagen onderbreking vereist voor april


Hoe aanvragen?

Via online aanvraagformulier


Voor Xerius klanten zie website formulier https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Voor Acerta klanten

Voor Securex klanten

Voor Partena klanten

Voor Liantis klanten

* Zie https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info