Procedure aanvraag overbruggingsrecht

Procedure aanvraag overbruggingsrecht

Onderaan de mail, heb ik per sociaal verzekeringsfonds op gelijst, welk document je dient te gebruiken. Dit is info op 23/3/2020.

Wie?

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

! Student-zelfstandige: Vorige week hebben we aan de overheid gevraagd of een student-zelfstandige die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betaalt of die in

aanmerking komt. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

Wanneer heb je recht?

 • Actief in de horeca
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:
 • Aanvraag mag gebeuren door de ondernemer zelf of via jullie (website, mail of post)
 • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast)
  • Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april deze uitkering.
 • Domicilie van de zelfstandige moet in België zijn
 • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrii (is een vervangingsinkomen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
 • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
  • Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Geef dit zeker mee aan je klanten, want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.
 • Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.
 • De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht van 12 maanden.
 • Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandigen zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
 • Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt niks uit.
 • · Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.
 • Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius.
 • Zelfstandige kappers hebben ook recht op deze uitkering, ongeacht of zij hun activiteit voortzetten (= geen gedwongen sluiting).
 • Hoe aanvragen?
 • · Snelste manier: het online aanvraagformulier op site

Voor Xerius klanten zie website formulier https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Voor Acerta klanten

Voor Securex klanten

Voor Partena klanten

Voor Liantis klanten

* Zie https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info